Hakkımızda


Engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlayarak kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmeleri ve aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunmalarını sağlamak.

İş dünyası ile iletişim ve iş birliği içinde engellilerin sosyal yaşamının ve  üretim sürecinin içinde bulunmalarına yardımcı olmak.

Projenin Kapsamı

Engelli bireylere yönelik, üretim ve sosyal hizmet birimleri oluşturarak mesleki sağlık ve sosyal rehabilitasyon ile istihdam ve eğitim imkanları sağlamak.

Proje Hedefleri

  • Herhangi bir mesleği olmayan engelli bireylere meslek edindirmek için mesleki danışmanlık hizmetleri verme.
  • Mesleği olan engellilerin üretim sürecine katılmaları için gerekli fiziksel mekanları oluşturmak ve buralarda çalışmalarını temin etmek.
  • Kocaeli`ndeki engelli çocuklarla ilgili kurumlarla bağlantıların sürekli hale getirilerek bu kurumlardan hizmet görmüş çocukların yetişkinlik dönemlerinde Engelliler Üretim Merkezi`ne katılmalarını sağlamak.
  • Üretim yapan engellilerin, ürettikleri malların pazarlanmasını sağlayacak şekilde  "Pazarlama Eğitimi" ne tabii tutularak pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.
  • Engelli bireylerin üretim sürecine katılmalarını sağlamak, böylelikle kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma getirmek.
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, çalışmaları sırasında engelli duruma düşenlerin üretim sürecine katılmaları için gerekli fiziksel mekanları oluşturmak ve buralarda çalışmalarını temin etmek.
  • Engellilerin engellilikleri ile alakalı rehabilitasyon çalışmaları yapmak.
  • Engellilerin  engellilikleri dışındaki sağlık sorunlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Video Tanıtım


AB Ödüllü Proje


Avrupa Birliği